privacybeleid

Wie zijn we?
Deelite Bikes is een een onderneming die gespecialiseerd is in het onderhoud van racefietsen en MTB’s. 
KvK: 34332523
Contact adres: Ruisvoornlaan 10, 1432PH Aalsmeer.
Deelite Bikes neemt de privacy van klanten en bezoekers van de website serieus daarom gebruiken we alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens ?
De enige wijze waarop wij persoonsgegevens verkrijgen is via het contactformulier.
De websitebezoeker dient eerst zelf toestemming te geven tot het delen van de persoonsgegevens (opt-in), pas daarna is het mogelijk de persoonsgegevens naar ons te versturen.

Welke persoonsgegevens verkrijgen we?
Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Waarom hebben we deze persoonsgegevens nodig?
Het e-mailadres gebruiken we om een vraag te beantwoorden, een verzoek tot het maken van een afspraak te bevestigen en een factuur te versturen.
Voornaam en achternaam zijn noodzakelijk om een vraag en/of een overeengekomen dienstverlening te koppelen aan een persoon en zodoende communicatie hierover ordentelijk te laten verlopen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de afhandeling van de overeengekomen dienstverlening.
Het is wettelijk toegestaan op verzoek inzage te verkrijgen van alle persoonsgegevens die wij opgeslagen hebben. Wij zullen dan een computerbestand aanleveren met een overzicht van alle persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.
Het is wettelijk toegestaan op verzoek  alle persoonsgegevens die wij opgeslagen hebben te laten verwijderen. Wij zijn dan gehouden om binnen een termijn van vier weken aan dit verzoek te voldoen.
Een e-mail aan info@deelitebikes.nl met verzoek tot inzage of verzoek tot verwijderen van alle persoonsgegevens volstaat hierin. 
Mocht er toch verdenking zijn dat wij op oneigenlijke wijze omgaan met persoonsgegevens dan bestaat de mogelijkheid om naar aanleiding hiervan een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Worden mijn gegevens vellig verwerkt?
De persoonsgegevens die worden verstrekt via onze website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL).
Computerapparatuur waarop wij met persoonsgegevens werken bevatten beveiligingssoftware, zoals een firewall en virusscanner.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?
Wij zullen alleen persoonsgegevens delen met derden als dat noodzakelijk is voor het voltooien van de dienstverlening en alleen in overeenstemming met de eigenaar van de persoonsgegevens.

Cookies?
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Deze versie van ons privacybeleid is gedateerd op 21-11-2019